Personvernerklæring kurs

Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling

Ett skritt foran består av fire delkurs som bygger på hverandre. Målet med kurset på trinn 1 ("Ett skritt foran 1") er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som befinner seg på førspråklig nivå/er i sin tidlige språkutvikling.

Dato: 27. august, 24. september og 29. oktober 2020 - alle dager kl. 0900-1500.
Påmeldingsfrist: 10.08.2020
Målgruppe: Foresatte, nærpersoner og fagpersoner rundt barn som har behov for støtte i utvikling av språk og kommunikasjon.
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand
Pris: Kr 1.800,- inkl. kurshefte og enkel lunsj.
Det er kun 1 plass(er) igjen.

Kurset gir en innføring i:

  • Teori om grunnleggende kommunikasjon, førspråklig utvikling og barns tidlige språkutvikling slik at barnets nærpersoner kan være et skritt foran og tilrettelegge utfra barnets nivå.
  • Hvordan tegn kan bidra som støtte i utvikling av et godt språkmiljø for barnet.
  • Hvordan nærpersoner kan være gode språkmodeller og samtalepartnere.
  • Gjennomgang av tegn / ord knyttet til kommunikasjon i barnets hverdagssituasjoner (måltid, stell, kropp, lek og følelser).
  • Praktiske øvinger og sanger med tegn.
  • Det kreves ingen forkunnskaper i tegn på dette kurstrinnet.
  • Innhold og pedagogikk er innenfor rammen av Karlstadmodellens tanker om språk og kommunikasjon.

Kontaktinformasjon

Kursholder er Mikkel Hansen, e-post:mikkel.manzenski.hansen@statped.no, mob. 46858729 

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Åse Engeland: aase.engeland@statped.no, mob. 913 36 084.

Andre merknader

Dersom barnet/eleven er tilmeldt Statped kan påmelding skje ved bruk av kurskode som fås ved å kontakte kurs@statped.no.

Det er parkeringsmuligheter mot betaling i området.

Aktuelle lenker
http://www.ettskrittforan.no
www.statped.no