Personvernerklæring kurs

Regionalt fagtorg 2021 - Innlandet

Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og  inkluderende opplæring – bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse.

Dato: Torsdag 28. oktober 2021, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 14.10.2021
Målgruppe: Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.
Sted: Scandic Lillehammer Hotel, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer
Pris: Gratis (inkl. enkel lunsj)
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Vi presenterer faglige smakebiter som viser hvordan god bruk av spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til utvikling av inkluderende barnehager og skoler.

Se lenke til programmet lenger ned.

 

Kontaktinformasjon

For praktiske spørsmål kontakt Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no, mobil: 90 78 77 82

Aktuelle lenker
Program