Personvernerklæring kurs

PPT-lederkonferansen 2020

Det spesialpedagogiske feltet er i endring, og vi spør: 

Hvordan skal vi samhandle og realisere målet om tidlig innsats og inkluderende fellesskap? Hvordan kan vi som ledere jobbe sammen om å komme tettere på barna og ungdommene?

 

Dato: Mandag 14. september 2020, kl. 1000 - 1700 (registrering og kaffe fra kl. 0900) og tirsdag 15. september 2020, kl. 0900 - 1515
Påmeldingsfrist: 07.08.2020
Målgruppe: Ledere i PP-tjenesten, ledere i utdanningssektor, skole- og barnehageeiere, kommunalsjefer og rådmenn
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen
Pris: Begge dager kr 1800, én dag kr 1000. Prisen dekker konferanseavgift og lunsj.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

På konferansen samler vi viktige samfunnsaktører og ressurspersoner fra opplæring og ledelse. Sammen setter vi søkelys på hvordan vi kan bygge bro mellom de politiske føringene og pedagogisk praksis, og samtidig ivareta barnets stemme. Hvordan kan vi bygge laget til beste for barn og unge, og hvordan kan du som leder i pp-tjenesten stå rustet til å møte stadige endringer.

Se lenke til programmet og praktiske opplysninger lenger ned på siden. 

 

Kontaktinformasjon

For påmelding kontakt karen.somhovd@statped.no 

For informasjon om konferansen kontakt marthe.lybak.greve@statped.no 

Andre merknader

Statped følger nasjonale myndigheters råd. Vi er opptatt av at du som deltaker skal føle deg trygg når du melder deg på våre arrangementer. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres i september, vil du selvsagt få tilbakeført deltakeravgiften.

Dersom arrangementet må gjennomføres digitalt tilbakebetales 75% av deltakeravgiften.

Aktuelle lenker
PROGRAM
 
PRAKTISKE OPPLYSNINGER