Personvernerklæring kurs

Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging i opplæringstilbudet.

Dato: Torsdag 7. mai 2020, kl. 0900 - 1600 og fredag 8. mai 2020, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 21.04.2020
Målgruppe: Lærere, foreldre, PPT rådgivere og andre fagpersoner til elever med perseptuelle synsvansker
Sted: Se nærmere informasjon under,
Pris: Det er ingen kursavgift for kursdeltakere som arbeider med elever tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1200 inkl. enkel lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Synsvansken kan være knyttet til oppfattelse av form, bilder, bevegelse, gjenkjenning av ansikt og orientering. Utfordringene kan vise seg i lese- og skriveopplæringen, i matematikk og andre skolefag som krever godt samarbeid mellom det å se og utføre. Mange strever også med rom- og retningsvansker som bl.a. gjør det vanskelig å finne frem.

Kontaktinformasjon

Kurset inneholder forelesninger, erfaringsutveksling og refleksjoner rundt temaene. Forelesningene vil bli sendt som videokonferanse og følges fra flere steder i landet. Deltagerne kan møte på følgende lokasjoner:

  • Statped nord: Alta/Kautekeino, Bodø og Tromsø
  • Statped midt: Heimdal i Trondheim
  • Statped vest: Paradis i Bergen
  • Statped sørøst: Hovseter i Oslo

Valg av sted for deltakelse gjøres i påmeldingsskjemaet

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd tlf 90787782, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Nedlastinger

Aktuelle lenker
statped.no/
 
sansetap.no/
 
Øyelegen Lena Jacobson foreleser om synsfunksjon og CVI:
https://vimeo.com/253421872
https://vimeo.com/253422431