Personvernerklæring kurs

Avlyst pga korona Foreldresaming - for foreldre som har barn med kombinerte syns - og hørselstap/døvblindhet, mellom 0 og 18 år

Samlingen tar for seg temaer som kan være nyttig å få informasjon om når det gjelder barn og unge med kombinerte syns -og hørselstap og døvblindhet i barnehage og grunnskole. Det vil bli mulighet til erfaringsdeling og snakke med andre foreldre, samt fagpersoner i Statped

Dato: Onsdag 29.april 2020 kl.9:00 til 15:30
Påmeldingsfrist: 15.04.2020
Målgruppe: Foreldre til barn med kombinerte syns- og hørselsvansker / døvblindhet. (Mellom 0 og 18 år) 
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped Landsdekkende faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet inviterer til foreldresamling for alle foreldre til barn med kombinerte syns- og hørselstap. Denne samlingen fokuserer på erfaringsdeling og nettverksbygging. Vi vil spesielt konsentrere oss om følgende fokusområder: 

• språk og kommunikasjon 

• lover og rettigheter, overganger i opplæringsløpet     

• individuell opplæringsplan og strategier for inkludering

Detaljert program kommer etterhvert 

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig er: Anne Sofie Fjær Løvbrøtte, mob 90194015, e-post: anne.lovbrotte@statped.no

Kirsten Costain mob. 47019652, e-post: Kirsten.costain@statped.no

Andre merknader