Personvernerklæring kurs

Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn

Dette grunnkurset består av tre deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. 

Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 

Dato: Onsdag 15. april 2020, kl.1000 - 1200
Påmeldingsfrist: 02.04.2020
Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelse. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale og PPT. 
Sted: Videokonferanse på din PC,
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 

Del 1  Videoforelesninger på nett

Tema: Syn og synsfunksjon

Denne delen består av videoer du skal se før 15. april 2020. Etter at du har meldt deg på vil du motta informasjon om hvilke videoer du skal se. Videoene vil være relevante for synsfunksjonen til eleven du underviser. 

Del 2  Kursdag - videoforelesning om tilrettelegging (nettbasert)

Dato: 15. april,  kl 1000 – 1200

Del 3  Webinar

Tema – Tilpasninger av PC med Windows, og muligheter med Microsoft for elever med nedsatt syn.

Dette webinaret består av 4 videoer som til sammen varer en time. Du kan se dette webinaret når det passer for deg. 

 

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål, ta kontakt med en av kurslederne: 

Inger Lene Hustuft, inger.lene.hustuft@statped.no, 99717988

Kristin Pladsen, kristin.pladsen@statped.no

Kristin Skoug Haugen, kristin.skoug.haugen@statped.no

For praktisk informasjon kontakt Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no