Personvernerklæring kurs

Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

Dato: 14.10.2020 kl 09.00 - 15:30, 15.10.2020 kl 09:00 - 14.30
Påmeldingsfrist: 01.10.2020
Målgruppe: Ansatte i PPT, i barnehage og skole og andre fagpersoner  
Sted: Statped, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: 1000,- inkl. lunsj begge dager.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon.  Barn og unge med behov for ASK har behov for spesielt tilrettelagt språklig stimulering. Den språklige stimuleringen kan forstås som sirkulære prosesser mellom å erfare, lære og å bruke språket (Østvik, 2008). Bloom og Laheys (1978) språkmodell beskriver innhold, form og bruk som språkets tre komponenter. Vi vil vise dere hvordan dere kan bruke språkmodellen aktivt til å planlegge læringssituasjoner i barnehage og skole. Denne språkmodellen kan være en hjelp for å sikre at de rundt er gode språkmodeller, at de kan bruke språket i kommunikasjon og skape læring i meningsfulle sammenhenger. Vi vil ha fokus på praktiske eksempler.  

Kursinnhold består av innledende teori og refleksjon rundt hvordan omsette det teoretiske til egen praksis. Det vil bli gitt en innføring i hvordan utforme visuelt materiell, blant annet tematavler og kommunikasjonsknipper. Det legges opp til demonstrasjon og egne øvelser i modellering og pekeprating.  

Kursdeltagere må ha med egen pc. Alle som har lisenser på RollTalk Designer for Print, Boardmaker, Inprint3 eller lignende, må ha dette installert på sin pc i god tid før kurset. Det finnes mulighet for demoversjoner som kan installeres på maskinen. NB! Begrenset periode (21-30 dager).   

For best utbytte av kurset, anbefales det å gjennomgå modul 2 og 3 i ASK e-læringsressurs grunnkompetanse: https://www.statped.no/laringsressurs/ask/e-laring-grunnkompetanse-i-alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/. Denne e-læringen er gratis, og estimert tid er 2 timer og 40 minutt. 

De to kursdagene henger sammen, og derfor er det nødvendig med deltagelse på begge dagene. 

Kursholdere er Audhild Nonslid, Camilla Thorsager Østby, Siw Askheim, Kevin Robert Obtinario Alvaro og Ann Kristin Tverbekkmo

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for innhold i kurset er Audhild Nonslid, e-post: audhild.nonslid@statped.no, mob. 92451382 

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Åse Engeland: aase.engeland@statped.no, mob. 913 36 084.

 

Aktuelle lenker
https://www.statped.no/laringsressurs/ask/e-laring-grunnkompetanse-i-alternativ-og-supplerende-kommunikasjon-ask/
https://www.statped.no/ask/opplaringspakker/
https://www.statped.no/ask/