Personvernerklæring kurs

Webinar om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

 

Dato: Torsdag 10. september 2020, kl. 09:00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 23.08.2020
Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-rådgivere som jobber med elever med hørselsvansker.
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Kurset er gratis

Kurset består av to deler. Første del er en e-læringsmodul som gjennomføres av den enkelte før kursdagen, lenke til e-læring blir sendt til epost-adressen som oppgis ved påmelding

På kursdagen gjennomgås blant annet tekniske hjelpemidler, psykososiale aspekter ved å være elev med nedsatt hørsel, tilrettelegging av undervisning, erfaring fra bruker og lærer.

OBS ! Vi må gjøre oppmerksom på at kurset blir avholt digitalt som følge av smittevern knyttet til Covid19. Informasjon om lenke til webinar sendes per epost til deltakere i forkant av kurset.

Kontaktinformasjon

Hill Irene Remlo mobil 98426111

hill.irene.remlo@statped.no

Kontaktinfo påmelding e-post:  kurs-midt@statped.no