Personvernerklæring kurs

Webinar om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

Dato: Torsdag 17. september, kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 14.09.2020
Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, PPT, assistenter
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset består av to deler. Første del er en e-læringsmodul som gjennomføres av den enkelte før selve kursdagen, lenke til e-læring blir sendt til epost-adressen som oppgis ved påmelding.

På kursdagen gjennomgås blant annet tema som tekniske hjelpemidler, psyko-sosiale aspekter ved å være elev med nedsatt hørsel, bruk av tolk i undervisning, lærer- og brukererfaring, pedagogisk tilrettelegging.

OBS ! Vi må gjøre oppmerksom på at kurset blir avholt digitalt som følge av smittevern knyttet til Covid19. Informasjon om lenke til webinar sendes per epost til deltakere i forkant av kurset.

 

Kontaktinformasjon

Hill Irene Remlo mobil 98426111

hill.irene.remlo@statped.no

Kontaktinfo påmelding: Kurs-midt@statped.no