Personvernerklæring kurs

Kurs for elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette

Kurs for føresette og elevar på 10. trinn skuleåret 2020/2021. Hovedtema disse dagene vil være overgang til vidaregåande opplæring for elevar med nedsett høyrsel.

Dato: Torsdag 26. november 2020, kl. 0930 - fredag 27. november 2020, kl. 1430
Påmeldingsfrist: 05.11.2020
Målgruppe: Elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette. 
Stad: Nordahl Grieg videregående skole, Steinsvikvegen 430, 5239 Rådal
Pris: Kurset er gratis. Ved deltaking utan søknad frå PPT, føreligg det ein kursavgift på 1200 kr.


Økonomi
Ved søknad frå PPT, er kurs og opphald dekkja av Statped. Reiseutgifter dekkjast av kommunen ved søknad. Ved deltaking utan søknad frå PPT, føreligg det en kursavgift på 1200 kr.

Føresette som er i løna arbeid kan søkje NAV om opplæringspengar lf. Lov om Folketrygd § 9-13. Statped vil gje føresette stadfesting på kursdeltaking. Føresette har rett til permisjon for å delta på slike kurs jf. Arbeidsmiljøloven § 12-9 3. ledd.

Påmelding:
I påmeldingsskjemaet er det viktig at du registrerer kvar person som kjem. Deltakar 1 (kontaktperson) er deg sjølv, så legg du til elev (legg til ny deltakar) og eventuelt ein føresett til, dersom det er aktuelt.

Opplys om kva for tre vidaregåande linjar eleven ynskjer å besøke.

Kontaktinformasjon

Tharani Thangarajah
Tlf: +47 482 91 709
Epost: tharani.thangarajah@statped.no

Tonje Næsheim
Tlf: + 47 415 10 069
Epost: tonje.naesheim@statped.no

Andre merknader

Dersom det er behov for ekstra tilrettelegging utover det høyrselstekniske/pedagogiske, ber vi dykk om å ta kontakt i god tid før kurset startar. 

Aktuelle lenker
Nordahl Grieg Vidaregåande skule: https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/nordahlgriegvgs/studietilbud/knutepunktskule/