Personvernerklæring kurs

Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn

Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn

Dato: Onsdag 16. september 2020, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 01.09.2020
Målgruppe: Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelser. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale og PPT. 
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis for skoler/kommuner tilknyttet elever som har vedtak om tjenester fra Statped. For andre: kr 600,- pr person

Dette grunnkurset består av tre deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. 

 Del 1 – Videoforelesninger på nett

Tema: Syn og synsfunksjon

Denne delen består av videoer. Når påmeldingsfristen har gått ut vil du motta en e-post med informasjon om hvilke videoer du skal se. Disse er valgt ut på bakgrunn av din elevs synsfunksjon. Dette danner grunnlaget for ditt utbytte av del 2 og del 3. Når du har sett videoene skal du gjøre refleksjoner som du noterer ned på en digital vegg. Mer informasjon om hvilke refleksjoner du skal gjøre finner du på den digitale veggen. Lenke til den digitale veggen (padlet) vil du få i samme e-post som informasjon om videoene.

Videoene er fra en samling på 11 videoer, som alle er tilgjengelig her: 

Læringsressurs/synsfunksjon/pedagogisk

 

Del 2 – Kursdag med fysisk oppmøte i Statped, Oslo

Dato: 16.09.2020, kl. 9 – 15:30

Tema:

* gjennomgang av refleksjoner fra den digitale veggen

* pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synssvekkelsen 

* rettigheter etter opplæringsloven 

* organisering og tilrettelegging av opplæringen 

* bruk av IKT og andre hjelpemidler i undervisningen 

* praktiske øvelser 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Lunsj: Det serveres enkel lunsj med baguetter/rundstykker, kaffe og te. Ved allergi bes deltagerne ta med egen lunsj. 

Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne. 

 

Del 3 – Webinar

Dato: 3. desember, kl 14 – 15:30

Tema – Ikke bestemt. Tema kunngjøres på denne siden i september. 

Dette er et webinar som du kan følge fra din egen PC. Det vil bli lagt opp til muligheter for chat slik at det er mulig å kommunisere med kursholderne. For å delta klikker du på lenken. 

Lenke til Webinaret: Kommer

Kontaktinformasjon

Gry Stavn, tlf: 916 08 035 - gry.stavn@statped.no

Janna Margrethe Hildeskor, tlf: 917 62 865 - janna.hildeskor@statped.no 

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre fysiske kurs på grunn av Covid19, gjennomføres del 2 som nettbasert kurs istedenfor.

 

Aktuelle lenker
Læringsressurs synsfunksjon/pedagogisk