Personvernerklæring kurs

Webinar: Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10.trinn.

Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.- 10. trinn.

Kurset er for fylkene i region sørøst: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder.

Dato: Ondag 23. september 2020, kl. 0900 - 1400
Påmeldingsfrist: 08.09.2020
Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelser. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter og PPT. 
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette grunnkurset består av fire deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2, 3 og 4. Les derfor hele kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. 

Del 1 – Videoforelesninger på nett

Tema: Syn og synsfunksjon

Denne delen består av videoer. Gjør deg kjent med din elevs synsfunksjon, og se videoene som er relevante for deg. Videoene har en samlet varighet på én time, og du finner dem her: Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng. Dette danner grunnlaget for ditt utbytte av del 2, 3 og 4. Når du har sett videoene skal du gjøre refleksjoner som du noterer ned på en digital vegg. Mer informasjon om hvilke refleksjoner du skal gjøre finner du på den digitale veggen, og lenke til veggen (padlet) vil du få i e-post som sendes etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Del 2 – Webinar - live/opptak og videomøte

Dato: 23.09.2020, kl. 9 – 14

Tema:

* gjennomgang av refleksjoner fra den digitale veggen

* pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synssvekkelsen 

* rettigheter etter opplæringsloven 

* organisering og tilrettelegging av opplæringen 

* bruk av IKT og andre hjelpemidler i undervisningen 

* erfaringsutveksling (videomøte med andre deltagere)

Sted: Lenke til webinar blir sendt ut på e-post etter at søknadsfristen har gått ut.

 

Del 3 – Webinar - opptak eller live

Dato: 3. desember, kl. 14 – 15:30

Tema – Ikke bestemt. Tema kunngjøres på denne siden i september. 

Webinaret kan du følge fra din egen PC. Det vil bli lagt opp til muligheter for chat slik at det er mulig å kommunisere med kursholderne. 

Lenke til webinaret blir sendt ut på e-post etter at søknadsfristen har gått ut, eller senest to uker før.

 

Del 4 - Lokal oppfølging

Dato: Avtales med kontaktperson i Statped

Tema: Praktiske øvelser

Del 4 gjelder for skoler som har en aktiv rådgivningstjeneste i Statped.

 

Kontaktinformasjon

Kristin Skoug Haugen (Gjøvik) - Kristin.Haugen@statped.no /48409262

Kristin Pladsen (Oslo) - Kristin.Pladsen@statped.no / 91910184

Inger Lene Hustuft (Holmestrand) - Inger.Lene.Hustuft@statped.no / 99717988

Kåre Gjertsen (Kristiansand) - Kare.Gjertsen@statped.no / 99250689

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no 

Aktuelle lenker
Læringsressurs/synsfunksjon/pedagogisk