Personvernerklæring kurs

Undervisning av elever med JNCL. Webinar

Webinaret går mandag 8., onsdag 10. og torsdag 11. juni. Det starter kl. 13.00 alle dager, og har en varighet på inntil to timer. Webinaret går direkte, og det kan derfor være aktuelt å avslutte tidligere. Det blir lagt inn regelmessige pauser, og det vil være mulig å stille spørsmål undreveis eller etter forelesningene.    

Mandag og onsdag tar for seg temaer som er aktuelt for alle, mens torsdag er mest relevant for skoler med elever på ungdomstrinnet og oppover.

Dato: Mandag 8. juni, onsdag 10. juni og torsdag 11. juni. Kl. 13.00 til 15.00 alle dager
Påmeldingsfrist: 05.06.2020
Målgruppe: Pedagogisk personale og annet personale som arbeider med elever med JNCL. Webinaret kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, rådgivere og sosiallærere.

 

Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetting:

• Gi en felles innføring i diagnosen JNCL og praktiske og pedagogiske konsekvenser av diagnosen, knyttet til kompenserende ferdigheter og fysisk aktivitet 

• Gi egen og tilpasset informasjon til deltakerne som har elever i ungdomsskole eller videregående skole, og som er i en annen fase i sykdomsutviklingen 

Foreløpig program:

Dag 1, 8. juni kl. 13.00 - 15.00:  

  • JNCL-diagnosen
  • Pedagogiske konsekvenser av JNCL  
  • Mobilitet for elever med JNCL  

Dag 2, 10. juni kl. 13.00 - 15.00:   

  • Punktskrift for elever med JNCL  
  • IKT for elever med JNCL  
  • Fysisk aktivitet og pedagogiske prinsipper JNCL  

Dag 3, 11. juni kl. 13.00 - 15.00:  

  • Demens og læring 
  • Fysisk aktivitet for de eldste elevene 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Mohammed Beghdadi, mohammed.beghdadi@statped.no, tlf. 951 72 889   

Ole Erik Jevne, ole.erik.jevne@statped.no, tlf. 907 82 362

Deltakere som melder seg på, vil motta bekreftelse på at de kan delta på webinaret og informasjon om hvordan de kan koble opp for å følge det.

Andre merknader

 

 

Aktuelle lenker
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
 
Veileder om å tilpasse kompetansemål for elever med synshemming