Personvernerklæring kurs

Lærerkurs - Barneskole

Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

Dette lærerkurset retter seg mot barnekoletrinnet, personale som underviser elever på 1. - 7. trinn. 

 

Dato: Tirsdag 15. september 2020, kl. 0900 - 1230
Påmeldingsfrist: 04.09.2020
Målgruppe: Lærere og annet personale på barneskoleskoletrinnet og PPT.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped sørøst arrangerer kurs for pedagoger som underviser elever med nedsatt hørsel. Kurset vil gi en grunnleggende innføring i audiologi, og praktisk-pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel i en inkluderende ramme. Målet med kurset er at deltakerne får et grunnlag for å tilrettelegge for elevgruppen på barneskoletrinnet.

Programskisse:

· Audiologi

· Hørselstekniske hjelpemidler

· Praktisk-pedagogisk tilrettelegging

Det tas forbehold om endringer i programskissen.

Kurset er todelt. To uker før kurset mottar deltakerne en lenke til del 1, som gjennomføres før kursdagen. Del 1 er en forutsetning for å få best mulig læringsutbytte av del 2 som holdes digitalt 15. september.

Det er en fordel at flere, minst to fra hver skole deltar. Det er ingen begrensninger på antall deltakere fra et arbeidssted.

Kurset vil også være relevant for rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste og for assistenter i skolen. 

Fagansvarlig for kurset er seniorrådgiver og audiopedagog Astrid Flakk,
epost astrid.flakk@statped.no, telefon 959 25 197

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Grete Høie, grete.hoie@statped.no hvis du har spørsmål om kurset.

For praktiske spørsmål om påmelding kan du kontakte Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no.

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no