Personvernerklæring kurs

Utredning av opplæringsbehov og kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som kan ha behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende fagene etter rettigheter gitt i Opplæringsloven.

 

Dato: Tirsdag 20. oktober 2020 - fredag 23. oktober 2020 (Individuelt tilpasset)
Påmeldingsfrist: 14.09.2020
Målgruppe: Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

PPT kan søke om:

  • råd og veiledning i sakkyndigarbeidet
  • utredning av opplæringsbehov hos den voksne

Tjenester til voksne gis etter søknad fra PPT på bakgrunn av Opplæringsloven. 

 Aktuelle temaer i utredning av opplæringsbehov kan være:

 • Synsfunksjonsutredning

 • Bruk av IKT og digitale verktøy

 • Innføring i fagområdene mobilitet, punktskrift og ADL(aktiviteter i dagliglivet)

For videre tjenester fra Statped må det for den voksne foreligge en sakkyndig vurdering med et enkeltvedtak fra kommunen.

Videre tjenester fra Statped kan være:

  • kurs for den voksne i enkelttemaer i de kompenserende fagene
  • kompetansehevende kurs for pedagoger som underviser voksne med moderat og alvorlig sysnsvekkelse
  • oppfølgende lokal rådgivning og veiledning

Innholdet i tjenestene er individuelt tilpasset og formes i samarbeid mellom Statped og kommunen.

 

 

Kontaktinformasjon

Sjur Lindbæk, tlf. 907 28 844, e-post: sjur.lindbaek@statped.no

Synøve Berg, tlf. 984 25 923, e-post: synove.berg@statped.

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
For søkere uten vedtak om tjenester må søknadsskjema om individbaserte tjenester benyttes:    Søknadsskjema