Personvernerklæring kurs

Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 3.-7. trinn

Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

Dato: Onsdag 21. oktober 2020, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 01.10.2020
Målgruppe: Lærere og annet pedagogisk personale på 3.-7. trinn som underviser elever som bruker punktskrift, i matematikk.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Innhold:

  • Metodikk og notasjon for matematikk i punktskrift
  • Kalkulator og bruk av regneark med leselist
  • Bruk av elektronisk læreverk (Word-bøker)
  • Geometri og tegning
  • Koding og programmering

 

Kontaktinformasjon

Kursleder:

Hilde Havsjømoen, tlf. 90 60 54 15, e-post: hilde.havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

 

Aktuelle lenker
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
Matematikk med leselist 5. - 7. trinn