Personvernerklæring kurs

Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

 

Dato: 29.-30. oktober, 26. - 27. november og 14. - 15. desember 2020. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.
Påmeldingsfrist: 08.10.2020
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Videokonferanse, På din PC, iPad eller mobil
Pris: 0
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset består av 3 deler, trinn 1-3. Hver samling er på 2 dager, til sammen 6 dager. 

Kursdatoene for høsten er:

Trinn 1:     29.-30. oktober 2020

Trinn 2:     26. - 27. november 2020

Trinn 3:     14. - 15. desember 2020

Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte: Grete Høie, e-post: grete.hoie@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: Harriet Høyem Mo, e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet: Språkrådet
Deltakelse og tilrettelegging som berører hørselstap: Sansetap
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Et sted å hente tegn i hverdagen: Tegnordbok