Personvernerklæring kurs

Opplæring i og på tegnspråk i skolen

Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 

 

 

Dato: Onsdag 17.februar 2021 kl 9:30- 14:30
Påmeldingsfrist: 03.02.2021
Målgruppe: Skoleledere og PP-rådgivere. Kurset er også åpent for lærere.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped.

Kurset vil gi informasjon om forskjeller og likheter på tegnspråk og tegnstøttet norsk og konsekvenser av å ha nedsatt hørsel. Det vil også fokuseres på Kunnskapsløftet og §2-6 og Statpeds tjenester i den forbindelse.

Målet med kurset er at deltakerne får en forståelse av hva opplæring i og på tegnspråk innebærer for kommunen.

Programskisse:

  • Hva er tegnspråk og to-språklighet
  • Konsekvenser av hørselstap
  • §2-6 og Kunnskapsløftet
  • Statped som alternativ opplæringsarena og tilhørende tjenester

Kurset holdes i Oslo, med mulighet for å delta på videokonferanse fra Statped sine lokaler i Kristiansand, Holmestrand og Gjøvik. Husk å velge hvor du ønsker å delta ved påmelding. 

Dersom koronasituasjonen fortsetter og Statped ikke kan avholde fysiske kurs, vil dette kurset bli arrangert som et digitalt kurs.

Besøksadresser:

  • Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
  • Langgaten 48-50, 3080 Holmestrand
  • Studievegen 5, 2815 Gjøvik

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Grete Høie, grete.hoie@statped.no hvis du har spørsmål om kurset.

For praktiske spørsmål om påmelding kan du kontakte Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no.

Aktuelle lenker
www.sansetap.no
www.erher.no