Personvernerklæring kurs

Webinar: Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

Webinaret gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist. Det anbefales at deltagerne på webinaret deltar på workshop for matematikklærere som vil bli arrangert hos Statped i oktober.

Dato: Torsdag 27. august 2020, kl. 1300 - 1530 og fredag 28. august 2020, kl. 1200 - 1430
Påmeldingsfrist: 23.08.2020
Målgruppe: Lærere og annet pedagogisk personale på ungdomstrinnet og i videregående opplæring som underviser elever i matematikk på 8.-13. trinn, som bruker punktskrift.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Webinaret er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold

  • Metodikk og notasjon for matematikk i punktskrift
  • Bruk av elektronisk læreverk (Word-bøker)
  • Digitale verktøy og kalkulatorløsninger
  • Bruk av regneark med leselist

Deltagere på webinaret vil bli invitert til en workshop for matematikklærere i oktober. Her vil vi fokusere på:

  • Erfaringsutveksling
  • Praktiske øvelser - matematikk på leselist
  • Geometri og grafisk framstilling / tegning
  • Tiltak og tilrettelegging ved prøver og eksamen

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Ole Erik Jevne, tlf. 907 82 362, e-post: ole.erik.jevne@statped.no 

Hilde Havsjømoen, tlf. 90 60 54 15, e-post: hilde.havsjomoen@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker
Veileder "Matematikk med leselist 8.-13. trinn"
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler