Personvernerklæring kurs

Norsk med tegnstøtte for pedagoger/personale i barnehage og skole

Norsk med tegnstøtte (NMT) for pedagoger/personale i barnehage og skole har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere gjennom en blandingsform av norsk talespråk og norsk tegnspråk.

Dette er et kurs for personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har behov for visuell kommunikasjon.

 

Dato: 1.samling 25. - 26.januar 2021, 2.samling 15. - 16. februar 2021, kl.10.00 - 14.30 alle dager
Påmeldingsfrist: 05.01.2021
Målgruppe: Personale i barnehage og skole, samt PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Pris kr 600.- per dag dersom bruker (barn/elev) ikke er tilmeldt Statped. Kurset er gratis for deltakere som arbeider med brukere som får tjenester fra Statped. Ta kontakt for å få tilsendt kode som benyttes som betaling for deltagere som har brukere tilmeldt Statped.

Innføringskurset består av 2 trinn á 2 dager, dvs. to samlinger. Kurset er satt opp en gang hvert halvår.

Trinn 1: 25. - 26. januar

Trinn 2: 15. - 16. februar

Kurs for foreldre/foresatte, finner du også i kurskalenderen.,

Fagansvarlige er Emma D. Godø, emma.dorthea.godo@statped.no og Kristine Edsberg, kristine.edsberg@statped.no.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig er Grete Høie, e-post: grete.hoie@statped.no

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Harriet Høyem Mo;

e-post:harriet.hoyem.mo@statped.no 

Aktuelle lenker
Om hørselstap: www.sansetap.no
Ressurs for hørselshemmede i barnehage og skole: www.erher.no
Tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap med filmen På bølgelengde: www.acm.no/paabolgelengde/
Tegn: tegnordbok.no
Ett skritt foran, et tegn- og språkkurs for bruk med barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). www.ettskrittforan.no/
Materiell til salgs fra Statped: mamutweb.com