Personvernerklæring kurs

Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

Dato: 18.-19. mars, 8.-9. april og 6.-7. mai 2021. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.
Påmeldingsfrist: 25.02.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kr. 1800,- Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped, og som har fått kurskode.
Det er kun 1 plass(er) igjen.

Kurset består av 3 deler, trinn 1-3. Hver samling er på 2 dager, til sammen 6 dager. Dette kurset holdes to ganger i året, ett om høsten og ett om våren.

Kursdatoene for våren er:

Trinn 1:     18. - 19. mars 2021

Trinn 2:     8. - 9. april 2021

Trinn 3:     6. - 7. mai 2021

Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte: Grete Høie, e-post: grete.hoie@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: Harriet Høyem Mo, e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet: Språkrådet
Deltakelse og tilrettelegging som berører hørselstap: Sansetap
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Et sted å hente tegn i hverdagen: Tegnordbok