Personvernerklæring kurs

Abakus for lærere i 1. - 4. klasse - regnehjelpemiddel for elever med synsnedsettelse

Kurset gir en innføring i å skrive tall og regne med addisjon og subtraksjon på regnehjelpemiddelet abakus. Det forventes at kursdeltakerne har hver sin abakus tilgjengelig under webinaret. 

Dato: Torsdag 24. september 2020, kl. 1400 - 1700
Påmeldingsfrist: 16.09.2020
Målgruppe: Pedagogisk personale, foresatte eller andre som har matematikkopplæring eller leksehjelp for elever som bruker punktskrift eller av andre grunner skal bruke abakus som regnehjelpemiddel.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis om du mottar tjenester fra Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Webinaret foregår live og det vil være mye oppgaveløsning underveis. Pedagogiske muligheter med abakus i klasserommet vil også presenteres. 

Kontaktinformasjon

Anette Holdhus, 45239313, anette.holdhus@statped.no

Hilde Havsjømoen, 90605415,  hilde.havsjømoen@statped.no

Andre merknader

Noen dager før kurset vil du motta informasjon om pålogging. Kurset avsluttes når regnemetodene er gjennomgått og oppgavene er løst.

Aktuelle lenker
Du kan kjøpe abakus her.