Personvernerklæring kurs

Webinar:  Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift

Webinaret gir en innføring i punktskrift, IKT og mobilitet. Det gis også tips om tilrettelegging og pedagogisk praksis for elever som bruker punktskrift. I etterkant av webinaret vil deltagerne få tilsendt litteratur og lenker til nettressurser for selvstudium. 

Dato: Del 1: Tirsdag 25. august, tirsdag 1. september og onsdag 9. september. Del 2: Onsdag 26. august, onsdag 2. september og torsdag 10. september. Se nærmere informasjon lenger ned på siden.
Påmeldingsfrist: 23.08.2020
Målgruppe: Lærere i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring som arbeider med elever som bruker punktskrift. Webinaret kan også være aktuelt for skoleledere, rådgivere, spesialpedagoger, sosiallærere, pedagogisk personale, assistenter, SFO-ansatte og PPT. Mye av webinaret gir også relevant kunnskap for lærere til elever som har alvorlig synsvanske/blindhet i kombinasjon med andre vansker. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Deltagerne kan se webinaret i løpet av hele arbeidsdagen.  Webinaret går i opptak og kan settes på pause når det er ønskelig. Livechat blir betjent hver dag fra kl. 1200 - 1400 på de datoene det er mulig å se webinaret.

Webinaret består av to deler som hver går tre ganger fra kl. 0800 - 2000: 

  • Tirsdag 25.8 (del 1) og onsdag 26.08 (del 2) 
  • Tirsdag 1.9 (del 1) og onsdag 2.9 (del 2) 
  • Onsdag 9.9 (del 1) og torsdag 10.9 (del 2) 

På denne måten vil det være mulig å se deler av webinaret over flere uker. Informasjon om pålogging kommer i egen epost mandag 24.8 før webinaret starter. 

Kontaktinformasjon

Anette Holdhus, 452 39 313, anette.holdhus@statped.no 

Ole Erik Jevne, 907 82 362, ole.erik.Jevne@statped.no