Personvernerklæring kurs

Webinar:  Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift 

Webinaret gir en innføring i punktskrift, IKT og mobilitet. Det gis også tips om tilrettelegging og pedagogisk praksis for elever som bruker punktskrift. I etterkant av webinaret vil deltagerne få tilsendt litteratur og lenker til nettressurser for selvstudium. 

Dato: Del 1: Tirsdag 25. august, tirsdag 1. september og onsdag 9. september. Del 2: Onsdag 26. august, onsdag 2. september og torsdag 10. september. Se nærmere informasjon lenger ned på siden.
Påmeldingsfrist: 23.08.2020
Målgruppe: Lærere i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring som arbeider med elever som bruker punktskrift. Webinaret kan også være aktuelt for skoleledere, rådgivere, spesialpedagoger, sosiallærere, pedagogisk personale, assistenter, SFO-ansatte og PPT. Mye av webinaret gir også relevant kunnskap for lærere til elever som har alvorlig synsvanske/blindhet i kombinasjon med andre vansker. 
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Gratis

Deltagerne kan se webinaret i løpet av hele arbeidsdagen, men livechat vil kun være betjent inntil to timer hver dag. Webinaret går i opptak og kan settes på pause når det er ønskelig. Tidsplan for livechat vil bli sendt ut til deltagerne sammen med påloggingsinformasjonen.  

Webinaret består av to deler som hver går tre ganger: 

  • Tirsdag 25.8 (del 1) og onsdag 26.08 (del 2) 
  • Tirsdag 1.9 (del 1) og onsdag 2.9 (del 2) 
  • Onsdag 9.9 (del 1) og torsdag 10.9 (del 2) 

På denne måten vil det være mulig å se deler av webinaret over flere uker. Informasjon om pålogging kommer i egen epost mandag 24.8 før webinaret starter. 

Kontaktinformasjon

Anette Holdhus, 452 39 313, anette.holdhus@statped.no 

Ole Erik Jevne, 907 82 362, ole.erik.Jevne@statped.no