Personvernerklæring kurs

Tips og råd om ASK E-læring

Vi inviterer til lunsj-webinar der du har muligheten til å høre oss snakke om innholdet i Statpeds e-læring om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Dato: Mandag 23.november 2020 kl. 1100-1130
Påmeldingsfrist: 20.11.2020
Målgruppe: Brukere av ASK, foreldre og pårørende, ansatte i PP-tjenesten, personale i skoler og barnehager og andre interesserte.
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Både webinar og e-læring er gratis

Statped har laget en e-læring der du gjennom forelesninger, filmsnutter, intervjuer, tekst, artikler og nedlastbart materiell kan få kunnskap om Alternativ og supplerende kommunikasjon.

Vi snakker om hvorfor dette er en god måte å få kompetanse, og hvordan dere praktisk kan gjennomføre den.

Via chat kan du kommentere og stille spørsmål til oss.

Både webinar og e-læringen er gratis.

Kontaktinformasjon

Problemer med påmelding? Kontakt kursadministrator Åse Engeland på kurs@statped.no.

Andre merknader

Alle påmeldte får tilsendt lenke til webinaret. 

Aktuelle lenker
E-læring, grunnkompetanse i ASK
Spørsmål under webinaret stilles via Chat