Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

Statped sørøst arrangerer elevkurs som skal gi elever som har nedsatt hørsel økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurs gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende hørselshemmede.

Tema er Overgang til ungdomsskolen. Det blir ikke sendt ut brev og timeplaner i posten for elevkurset i år, men vi legger ut program og informasjon på denne siden 3 uker før kursstart.

Dato: Onsdag 25.november 2020 kl.11 til fredag 27.november kl.14
Påmeldingsfrist: 28.10.2020
Målgruppe: Elever på 7. trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped, er det ikke nødvendig med ny søknad.

I påmeldingsskjemaet er det viktig at du registrerer hver person som kommer. Deltaker 1 (kontaktperson) er deg selv, så legger du til elev (legg til ny deltaker) og eventuelt en foresatt til, dersom det er aktuelt.

Sted: Holmestrand fjordhotell, Strandholmen 4, 3080 Holmestrand
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Kryss av for ønsket middag etter kursdagene og lunsj siste dag (lunsj de andre dagene er automatisk inkludert).

Målet med elevkurs er:

  • Øke kompetanse i å leve med hørselshemming og i å meste utfordringer i hverdagen
  • Skape trygghet rundt egen hørselshemming og knytte relasjoner til andre i samme situasjon
  • Kunnskap om hørselshemningen, anledning til å diskutere opplevelser og reflektere over egen situasjon
  • Kjennskap til ulike kommunikasjonsformer og prøve ut tekniske hjelpemidler og digitale tjenester

Kurset varer i tre dager for foresatte og elever. Det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kveld/natt. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

I tråd med smitteverntiltak, arrangeres elevkurs på hotell høsten 2020.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Yngvild Rye, yngvild.rye@statped.no, mobil 913 25 941

For spørsmål om overnatting/matbestilling kontakt: Beth Edvardsen, beth.edvardsen@statped.no, mobil 994 40 032

Andre merknader

Er det behov for ekstra tilrettelegging utover det hørselstekniske/pedagogiske, ber vi dere ta kontakt i god tid før kurset starter.