Personvernerklæring kurs

Webinar for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

Dato: Onsdag 14. oktober 2020
Påmeldingsfrist: 11.10.2020
Målgruppe: Ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PPT-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset vil være et dags webinar, med digitale forelesninger. 
Innholdet i disse forelesningene vil gi en innføring i for eksempel: 

• Synet og det betydning for utvikling og læring  
• Barn som er blinde – selvaktelse og utvikling 
• Bruk av taktile planer 
• ADL 
• Punktskrift 
• Mobilitet 

 Oppfølging etter kurset vil skje regionalt

Kontaktinformasjon

Kursledere: 
Vilde Skorstad, vilde.skorstad@statped.no, 90558837 
Bernt Glomsaker, bernt.glomsaker@statped.no, 90614474 

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: 
Karen Sømhovd, epost: karen.somhovd@statped.no