Personvernerklæring kurs

Kurs i småbarnstesten Bayley-III

Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

Dato: Torsdag 15. oktober 2020, kl. 0930 - 1530 og fredag 16. oktober 2020, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 05.10.2020
Målgruppe: Ansatte i PPT, BUP, Habilitering eller tilsvarende med formell testkompetanse på masternivå eller høyere.
Sted: Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, 0164 Oslo
Pris: Kr 1.500,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset gir en innføring i administrering, skåring og tolkning av testresultater i lys av forskning og teori om små barns utvikling. Det blir blant annet gjennomgang av oppbygging og teoretisk forankring for testen, gjennomføring og tolkning av de mest sentrale oppgavene, gjennomgang av skåring og bruk av vekstskalaer.

Forelesere er:  seniorrådgiverne Finnborg Scheving og Espen Egeberg

 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrasjonen ved karen.somhovd@statped.no.