Personvernerklæring kurs

Grunnleggande kurs for tilsette på skule og PPT

Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i skulemiljø.

Dato: Torsdag 28. januar 2021, kl. 1300 - 1500
Påmeldingsfrist: 21.01.2021
Målgruppe: Tilsette på skole og PPT.
Stad: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har gått ut.

Statped arrangerer kurs om nedsatt høyrsel i samarbeid med NAV HMS (Hjelpemiddelsentral). 

Hovedtema: 

  • Audiologi
  • Språk og kommunikasjon
  • Tilrettelegging (fysisk, teknisk, pedagogisk og psykososial) 

Kurset er todelt:

  1. Første del er ein kompetanseutviklingspakke til heile personalet, som skal vera gjennomgått før digital samling. Denne blir sendt ut ved førespurnad. Send e-post til Tharani el. Tonje.
  2. Andre del er ei digital samling på 2 timar, kor det blir lagt opp til gruppediskusjonar. På samlinga får ein høve til å drøfte aktuelle problemstillingar og til å stille spørsmål til kvarandre, Statped eller NAV HMS.

Påmeldingsfrist gjeld for digital samling. 

Kontaktinformasjon

Tharani Thangarajah, tlf. 482 91 709, e-post tharani.thangarajah@statped.no

Tonje Næsheim, tlf. 415 10 069, e-post Tonje.naesheim@statped.no