Personvernerklæring kurs

Webinar: Lesing og teknologi for de med synssvekkelse

Tema for webinaret er lesing og teknologi for elevar med moderat og alvorleg synssvekking. 

Dato: Onsdag 4. november 2020, kl. 1400 - 1500
Påmeldingsfrist: 02.11.2020
Målgruppe: Pedagogar som underviser elevar med synssvekking. Kurset kan også vere aktuelt for skuleeigarar, assistenter og miljøarbeidarar i skule og SFO og PPT.
Stad: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har gått ut.

Webinaret vil gje ei innføring i korleis leggje tilrette for lesing ved bruk av teknologi i grunnskulen. Et overordna mål er inkludering og deltaging for alle.

Lenke til webinaret vert sendt ut på e-post etter av påmeldingsfristen er gått ut.

Kontaktinformasjon

Kursleiarar: Kristine Gerhardsen, kristine.gerhardsen@statped.no og Kari Aarvik, kari.aarvik@statped.no