Personvernerklæring kurs

Spesialpedagogisk leseopplæring /helhetslesing

Digital versjon av kurset Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing primært beregnet på lærere som jobber med elever med dysleksi eller forsinket leseutvikling. Kurset går over tre ganger med praktiske øvinger underveis og noe mellomarbeid.

Dato: Onsdagene 28. oktober, 4. november og 18. november 2020. Alle dager kl. 1300 - 1500
Påmeldingsfrist: 23.10.2020
Målgruppe: Spesialpedagoger, kontaktlærere med lesesvake elever i klassen, leseveiledere og deltakere fra PPT som ønsker å bistå skolen i arbeid med å tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker.
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Kr 500,-
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er praktisk rettet og vil fokusere på hvordan man kan identifisere spesialpedagogiske behov hos elever med lese- og skrivevansker (dysleksi) og hvordan man kan iverksette tiltak på riktig nivå .

Kursinnholdet omfatter teori om leseutvikling, arbeid med case, planlegging og gjennomføring av intensive lesekurs og andre tiltak. 

Lenke til kurset blir sendt til alle deltakerne i god tid før kursstart.

 

Kontaktinformasjon

Ansvarlige: Anne Cathrine Thurmann-Moe og Eli Hekland

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf.  902 45 092, e-post: karen.somhovd@statped.no

  

Aktuelle lenker
Heftet "Spesialpedagogisk leseopplæring" bør lastes ned fra Statped.no før kursstart og deltakerne anbefales å gjøre seg kjent med innholdet før kurset. Klikk på denne lenken og du kommer rett til heftet:  Hefte