Personvernerklæring kurs

Kurs for personale

Kurset gir en kort innføring i kartlegging av synsfunksjon og fordypning i CVI med fokus på tiltak.

Dato: 09.02.2021 Kl.10.00-13.00
Påmeldingsfrist: 29.01.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole, spesialpedagoger, PPT-rådgivere og andre aktuelle fagpersoner som jobber med barn med nedsatt syn og sammensatte vansker.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

Dette kurset består av to deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 (webinar). Les derfor hele kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. 

Del 1 – Videoforelesninger på nett

Tema: Syn og synsfunksjon, ASK- forelesning

Denne delen består av videoer du skal se før webinardagen. I tillegg vil dere få tilgang til en digital vegg med oppgaver som en del av forberedelsene, her vil det også være tilgang til relevant materiell/litteratur.

 

Del 2 – Webinardag

Dato: 09.02.2021, kl. 10.00 – 13.45. Dagen blir delt inn med 3 forelesninger på 30 min hver, for deretter å avslutte med en erfaringsutveksling. 

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta kontakt med kurslederne:

Tove Arntzen Andrew, tove.arntzen@statped.no, tlf. 991 59 653

Ingfrid Bjerkrheim Grønneberg, ingfrid.gronneberg@statped.no, tlf. 909 53 518