Personvernerklæring kurs

Fagdag - Tidlig innsats for små barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Utfordringer og tiltak som virker

Tidlig innsats for små barn med behov for ASK - om utfordringer som påvirker kommunikasjonen og tiltak som har empirisk god effekt. Fagdagen omhandler et forskningsbasert tidlig innsatstilbud for små barn med omfattende motoriske vansker som gjør at de har behov for ASK livet ut.

Dato: Onsdag, 20. januar 2021 kl. 0900-1500.
Påmeldingsfrist: 18.01.2021
Målgruppe: Foreldre, PPT, ansatte i barnehage og skole, Ergo- og fysioterapeuter og andre ansatte i helsevesenet, Nav Hjelpemiddelsentral, virksomhetsledere i kommunal sektor, hjelpemiddelfirma og andre med interesse for fagområdet. 
Sted: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped har utviklet forslag til en forskningsbasert tjenestemodell for tidlig innsats for små barn med behov for ASK. Fagdagen vil omhandle tjenestemodellen og tiltak med empirisk god effekt.

Forskningsgrunnlaget for tidlig innsatstilbudet kan du lese om her: Kunnskapsgrunnlaget

Innhold:

  • Oppdraget - gjennomgang og overlevering til Kunnskapsdepartementet
  • Kunnskapsgrunnlaget om utfordringsbilde og tiltak som virker
  • Tiltak med empirisk god effekt - om innsatsområder og hva som skal til for å støtte barnets kommunikative utvikling

Kontaktinformasjon

For eventuelle faglige spørsmål ta kontakt med anne-merete.kleppenes@statped.no. Andre spørsmål rettes til Åse Engeland, kurs@statped.no.

Aktuelle lenker
ASK
Lenke til webinar 20. januar 2021.