Personvernerklæring kurs

Kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker

Hvordan kan vi best forstå språklydsvansker hos barn og hvordan virker dette inn på valg av tiltakstilnærming?
I dette webinaret gir vi en oversikt over språklydsutvikling og språklydsvansker. Vi tar utgangspunkt i en klassifikasjonsmodell som knyttes til årsaksspesifikke tiltak og gir en praktisk gjennomgang av den fonologiske intervensjonsmetoden POPT ved bruk av case.

Dato: Torsdag 11. februar 2021 kl. 0900 - fredag 12. februar 2021 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 10.02.2021
Målgruppe: Logopeder som jobber med barn med språklydsvansker
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

Kurset vil inneholde en kort gjennomgang av ulike typer språklydsvansker, typiske trekk i fonetikk og norsk fonologi, inkludert transkripsjonsøvelser, Diffkas-testen og foreløpige funn fra normeringen av denne. Dag to vil bli brukt til case og til gjennomgang av den fonologiske intervensjonsmetoden POPT tilpasset til norsk.

Kontaktinformasjon

Kursholdere:

Anne M. Frank, Sunniva Helvik og Kirsten M. Bjerkan