Personvernerklæring kurs

Elevkurs for grunnskoleelever med hørselsvansker, 5. - 7. trinn bosatt i Ålesund kommune og deres foresatte.

Ålesund kommune og Statped midt skal i samarbeid arrangere et kurs for skoleelever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte bosatt i Ålesund kommune. Kurset er talespråksbasert.

Det skal også tilbys et eget digitalt kurs for elevenes pedagoger torsdag 7. oktober 2021.  

 

Dato: Tirsdag 5. oktober og onsdag 6. oktober Kl. 09.00 - 15.30 begge dager
Påmeldingsfrist: 14.09.2021
Målgruppe: Skoleelever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte bosatt i Ålesund kommune.
Sted: Scandic Parken, storgt 16, 6002 Ålesund
Pris: Kurset er gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er rettet mot elever på 5. - 7. trinn, og har både faglig og sosialpedagogisk fokus. Målet med kurset er blant annet å få økt kompetanse i å leve med en hørselsvanske og mestre utfordringene som kan følge, skape trygghet rundt egen hørselsvanske, knytte relasjoner til andre elever med hørselsvansker og dele erfaringer, og å få kjennskap til ulike kommunikasjonsformer og tekniske hjelpemidler.  

På grunn av smittevernhensyn har kurset plass til 10 elever med en foresatt hver. Kurset vil være gratis for deltagerne. Statped vil dekke mat og aktivitetstilbud. Statped dekker ikke reisekostnader til og fra kurset. Eventuell dekning av dette må derfor avtales av den enkelte med deres bostedskommune

Vi må ta forbehold om koronasituasjonen, og endringer og avlysning kan komme om situasjonen tilsier dette! Vi vil til enhver tid tilpasse oss gjeldende smittevernregler.  

Kontaktinformasjon

Lena Domben: Lena.Domben@alesund.kommune.no

Gina Gjelhus gina.gjelhus@statped.no

Kontaktinfo ang påmelding kurs-midt@statped.no

Aktuelle lenker
Rett til opplæringspenger og/eller reiseutgifter