Personvernerklæring kurs

Brukermedvirkning - Nasjonal brukerkonferanse 2021 dag 2

Nasjonal brukerkonferanse dag to har tema brukermedvirkning i Staped. 

Dato: Onsdag 3. februar 2021 kl. 09:30 til kl. 15:30
Påmeldingsfrist: 02.02.2021
Målgruppe: Brukerrepresentanter og deres vara som representerer i brukerrådene i Statped perioden 2021-2022, og ansatte i Statped.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

Dagen blir delt inn i to økter. 

Brukermedvirkning i Statped 9:30-12:00

Møter i brukerråd 13:00-15:00 (Koordinator for ditt brukerråd innkaller).

Konferansen gjennomføres digitalt grunnet koronasituasjonen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kontakt Berit Fulsaas på e-post: Berit.Fulsaas@statped.no, mobil 95066184 eller Stine Øvrebø på e-post: Stine.Ovrebo@statped.no. 

For praktiske spørsmål ang. påmelding kontakt Harriet Høyem Mo, e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no