Personvernerklæring kurs

Webinar for personale som jobber med elever som er svaksynte, 1.-10. trinn

Webinaret tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for elever som er svaksynte, og muligheter for tilrettelegging i skolen.

Dato: Onsdag 19. mai kl. 14.00 - 17.00
Påmeldingsfrist: 10.05.2021
Målgruppe: Ansatte i skole, spesialpedagoger, PP-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner.  
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

Innholdet i webinaret vil gi en innføring i for eksempel:  

Kjennskap til synssansen 

Praktisk erfaring med nedsatt syn 

Tilrettelegging i skolen 

Kjennskap til ulike hjelpemidler 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Tore Pukstad, tore.pukstad@statped.no, mob. 45215727

Mari K. Kirkaune, mari.kirkaune@statped.no, mob. 92086643

Solveig Hovlandsvåg Røkke, solveig.rokke@statped.no, mob. 97512419

Kontaktinfo ang påmelding mi-kursservice@statped.no

Andre merknader

Oppkoplingsinfo vil bli sendt ut på e-post til den enkelte deltaker i god tid før oppstart

Oppfølging etter webinaret vil skje lokalt.