Personvernerklæring kurs

Nettbasert kurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn

Dette grunnkurset består av 2 deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2.  Les derfor hele kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på. Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

Dato: Torsdag 22. april 2021, kl. 1000 - 1200
Påmeldingsfrist: 12.04.2021
Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelser. Kurset kan også være aktuelt for spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, SFO-personale, PPT og foresatte.  
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Del 1 – Videoforelesninger på nett 
Tema: Syn og synsfunksjon i en pedagogisk sammenheng. Denne delen består av videoer, som vi ønsker du skal se før kursdagen 22.04.  

For skoler som har en aktiv rådgivningstjeneste i Statped: 
Når påmeldingsfristen har gått ut vil du motta en e-post med informasjon om hvilke videoer du skal se. Disse er valgt ut på bakgrunn av din elevs synsfunksjon, og danner grunnlaget for ditt utbytte av del 2. Når du har sett videoene skal du gjøre refleksjoner som du noterer på en digital vegg (padlet). Mer informasjon finner du på den digitale veggen. Lenke til den digitale veggen får du i samme e-post som informasjon om videoene. 

For skoler som ikke har en aktiv rådgivningstjeneste i Statped: 
Denne delen består av 11 videoer, ca. 1 time til sammen.  Når du har sett videoene skal du gjøre refleksjoner som du noterer på en digital vegg (padlet). Mer informasjon finner du på den digitale veggen. Lenke til videoene og den digitale veggen, vil du få i en e-post når påmeldingsfristen har gått ut.  

 
Del 2 – Nettbasert grunnkurs (direktesending) 
Dato: 22.04.21 kl 10:00 – 12:00  
Tema: konsekvenser av synssvekkelse, organisering og tilrettelegging av opplæringen, IKT og hjelpemidler, rettigheter.  

Kontaktinformasjon

Kursledere: 
- Inger Lene Hustuft: 997 17 988
- Kristin Pladsen: 919 10 184
- Kristin Skoug Haugen: 484 09 262 
- Marit Rød: 481 73 408
- Kåre Gjertsen: 992 50 689

For praktisk informasjon kontakt Karen Sømhovd (kursadministrator), e-post: karen.somhovd@statped.no