Personvernerklæring kurs

Webinar for personale som jobber med barn som er svaksynte 3-6 år

Tema for webinaret tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barnehagebarn som er svaksynte med og uten tilleggsvansker, og muligheter for tilrettelegging i barnehagen og overgang til skole.

 

Dato: Ondsga 9. juni kl. 14.00 - 16:00
Påmeldingsfrist: 28.05.2021
Målgruppe: Ansatte i barnehage, PP-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis

Innholdet i webinaret vil gi en innføring i:

  • Synets betydning for utvikling og læring i barnehagen
  • Inkludering og tilrettelegging i barnehagen
  • tverrfaglig samarbeid,- laget rundt barnet
  • innføring i tidlig programmering i småbarnsmobilitet og lek
  • Overgang fra barnehage til skolen

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Linn A. Berg Hansen, linn.annette.berg.hansen@statped.no, mob. 99478665

Anny M. Vollan, anny.vollan@statped.no, mob. 93439151

Mari K. Kirkaune, mari.kirkaune@statped.no, mob. 92086643

Andre merknader

Oppkoblingsinfo vil bli sendt ut på e-post til den enkelte deltaker i god tid før oppstart.

Oppfølging etter webinaret vil skje lokalt.