Personvernerklæring kurs

TA(ktil)KOM(munikasjon) - Startpakke

Kurset er en innføring i kommunikasjon i taktil modalitet. Vi gir eksempler på dagligdagse situasjoner og tegn som passer til disse, og som kan brukes i barnehage, skole og hjem. 

Dato: Fra dags dato og fremover
Påmeldingsfrist: 15.09.2021
Målgruppe: Alle som jobber og kommuniserer med personer som trenger tegn i taktil modalitet.
Sted: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset presenteres i en digital tavle (Padlet), som er delt inn i ulike temaer der vi med videoeksempler og tekst foreslår tegn som kan brukes i disse situasjonene. 

For at det skal bli enklere for deg å komme i gang med taktil kommunikasjon vil vi presentere et begrenset antall tegn. Det vil også bli gitt eksempel på hvordan en didaktisk plan kan strukturere bruk av taktile tegn i dagligdagse aktiviteter.

Det vil komme flere liknende kurs med utvidelser av tegnforråd.

Vi gjør oppmerksom på at det blir gitt tilgang til kurset via en lenke, etter hvert som påmeldinger kommer inn. Du beholder den digitale tavlen slik at den kan benyttes som verktøy i arbeidet ditt så lenge du trenger det. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål så ta kontakt med Åse Engeland på kurs@statped.no.