Personvernerklæring kurs

Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, vil dette kurset bli holdt digitalt.

Dato: 11.-12.januar. mars, 8.-9.februar og 19.-20.mai 2022. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.
Påmeldingsfrist: 06.01.2022
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 1800,- Kurset er gratis for personer som arbeider med brukere som er tilmeldt Statped, og som har fått kurskode.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Dette grunnkurset består av 3 deler, trinn 1-3, for nybegynnere. Hver samling er på 2 dager, til sammen 6 dager. Kurset holdes om høsten og om våren.

Kursdatoene er:

     Trinn 1: 11.-12.01.2022

     Trinn 2: 08.-09.02.2022

     Trinn 3: 15.-16.03.2022

Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl.09:00-15:00.

Det er mulig å utvide dette kurset med to dager; "Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage". Se kurskatalogen på statped.no for kursbeskrivelse og påmelding.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kurset, kan du kontakte: Hilde Holtsmark, e-post: hilde.holtsmark@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: Harriet Høyem Mo, e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no

Andre merknader

Linje 2 på T-banen, Østeråsbanen, går til Hovseter. Statpeds lokaler ligger rett ved stoppestedet.

Aktuelle lenker
Litt om tegnspråk fra Språkrådet: Språkrådet
Deltakelse og tilrettelegging som berører hørselstap finner du også på Statpeds hjemmeside, statped.no.
Pedagogiske tips i barnehage/grunnskole/videregående: Erher
Et sted å hente tegn i hverdagen: Tegnordbok