Personvernerklæring kurs

Digitalt kurs om pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel i videregående skole

Elever med hørselstap i videregående skole

Statped arrangerer digitalt kurs for videregående skoler som har eller får elever med hørselstap. Kurset har som mål å gi en forståelse av hva det innebærer å leve med nedsatt hørsel. 

Dato: Kursets varighet: onsdag 8. september, kl. 1200 - 1500
Påmeldingsfrist: 06.09.2021
Målgruppe: Lærere, spesialpedagoger, assistenter, skoleledelse og PPT  
Sted: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset skal gi kunnskap om hvordan tilrettelegge undervisningen for å gjøre den tilgjengelig for alle, samt kunnskap om riktig bruk av tekniske hjelpemidler. Tema som tilrettelegging, inkludering og psykososiale aspekter ved det å ha nedsatt hørsel vil bli gjennomgått på kurset.

Kurset er organisert på følgende måte:

1. Forberedende del. Det er en intro til selve kursdagen slik at deltakerne møter med litt kunnskaper om det å være elev med nedsatt hørsel. Denne kan du se i det tempoet du selv ønsker. Hvis det er flere fra din arbeidsplass som har meldt seg på kurset, oppfordrer vi dere til å gjøre refleksjonsoppgavene sammen for best mulig læringsutbytte. 

2. Kursdagen 8. september 2021 kl. 12:00-15:00 er todelt. 

Del 1: Åpning og felles webinar kl. 12:00 for alle deltakerne.

Del 2: To parallelle webinar for studiespesialisering og yrkesfag. 

Ved påmelding må du velge studiespesialisering eller yrkesfag.  

Rådgivere fra Statped vil være tilgjengelig for spørsmål på chat under hele kursdagen.

 

Kontaktinformasjon

Trude Wensel Ellingsen telefon 957 55711 epost trude.wensel.ellingsen@statped.no

Andre merknader