Personvernerklæring kurs

Nettverk for lærere, Bergen 2021-22

Nettverk for lærere er et tilbud til skoler som har elever som mottar deltidsopplæring fra Statped i Bergen.
Nettverket gir mulighet til å knytte kontakter på tvers av kommuner, legge til rette for faglig oppdatering og erfaringsutveksling for lærerne rundt den tegnspråklige eleven. 

Dato: Tirsdag 31. august 2021 - onsdag 15. juni 2022
Påmeldingsfrist: 10.09.2021
Målgruppe: Lærere med tegnspråklige elever som får deler av opplæringen v Statped i Bergen
Sted: Statped vest, Nattland Oppveksttun, Merkurveien 30, 5098 Bergen
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Deltakerne er gjensidig ansvarlige for nettverket, med deltakelse og tilrettelegging fra Statped.
Nettverket samles fysisk en gang dette skoleåret, og møtes på skjermen ca en gang i måneden. Den fysiske samlingen blir lagt til Statped sine lokaler i Merkurveien (Nattland oppveksttun), vedlagt finner dere oversikt over dager og tider for de ulike samlingene.

De digitale samlingene vil legges til ulike ukedager for de ulike hovedtrinnene, i tidsrommet 14:00-15:30. 


Nærmere informasjon vil bli sendt til skolene. 
Skolen kan gjerne melde på flere deltakere, men deltakerne må ha mulighet til å møtes jevnlig. 

Deltakelse er kostnadsfritt, evt reise og opphold dekkes av skolene. 

Kontaktinformasjon

Hvis dere har spørsmål ta kontakt med Camilla Bøe, mobil 40249824
camilla.boe@statped.no 

Aktuelle lenker
Plan for nettverkssamlinger

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever