Personvernerklæring kurs

Personale som underviser elever med nedsatt syn 5. - 10. trinn

Live webinar for personale som underviser elever med nedsatt syn. 

Grunnkurset består av 3 deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen før du melder deg på.

Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, lovverk og rettigheter, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk, for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

Dato: Torsdag 30. september 2021, kl. 0900 - 1430
Påmeldingsfrist: 23.09.2021
Målgruppe: Lærere som underviser elever med synssvekkelser. Kurset er også aktuelt for spes.ped.koordinator, spesialpedagoger, sosiallærer, assistenter, PPT og foresatte.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Del 1 - Videoforelesning på nett 
Tema: Syn og synsfunksjon i en pedagogisk sammenheng.  
Denne delen består av 11 videoer, ca. 1 time til sammen, som vi ønsker du skal se før kursdagen 30.09. Når du har sett videoene skal du gjøre refleksjoner som du noterer på en digital vegg (padlet). Mer informasjon finner du på den digitale veggen. Lenke til videoene og den digitale veggen får du i samme e-post, når påmeldingsfristen har gått ut.  


Del 2 - Nettbasert grunnkurs (direktesending)
Dato: 30.09.2021 kl. 09:00 – 14:30
Tema: Konsekvenser av synssvekkelse, organisering og tilrettelegging av opplæring, IKT og hjelpemidler, lovverk og rettigheter.


Del 3 - Webinar (direktesending)
Dato: 17.11.2021 kl. 13:30 – 15:30 
Tema: Sosial inkludering og konsekvenser av nedsatt syn 

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål ang. kurset kan rettes til Karen Sømhovd karen.somhovd@statped.no Mob: 907 87 782 

Inger Lene Hustuft, tlf og e-post: 997 17 988 – inger.lene.hustuft@statped.no
Kristin Pladsen, tlf og e-post: 919 10 184 – kristin.pladsen@statped.no