Personvernerklæring kurs

Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1

Man kan starte på kurset når som helst mellom 4. august og 31. desember 2021.

Kurset gir en første introduksjon til det pedagogiske arbeidet med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og workshops. 

Dato: Når som helst mellom 4. august og 31. desember 2021
Påmeldingsfrist: 15.12.2021
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole som arbeider med elever som bruker punktskrift. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, ansatte på SFO/AKS, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever med sterk synssvekkelse.
Sted: På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Etter å ha gjennomført kurset skal deltakerne ha fått kjennskap til:  

  • konsekvenser for læring når andre sanser enn synet er viktigst (auditiv og taktil-haptisk persepsjon)
  • hvordan skape et inkluderende læringsmiljø hvor nødvendig tilrettelegging for eleven er ivaretatt
  • hva som kan fremme et godt psykososialt miljø, og hvordan gjennomføre konkrete tiltak basert på kunnskap om individ og miljø
  • opplæring i punktskrift, mobilitet, ADL og bruk av tekniske hjelpemidler, og hvordan  prioritere, planlegge og gjennomføre opplæring slik at eleven kan utvikle kompetanse som gjør det mulig å følge klassens opplegg
  • relevant lovverk, samt rettigheter, plikter og opplæring som følge av dette
  • aktuelle samarbeidspartnere, hvilken rolle de har, hva de kan bidra med, og på bakgrunn av dette vurdere hvem som er aktuelle bidragsytere

Kontaktinformasjon

Kursledere: Hilde Havsjømoen, Hilde.Havsjomoen@statped.no og Lars Haakensen Wettre, Lars.Haakensen.Wettre@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Kurset gjennomføres som selvstudium og deltagerne velger selv når de vil gjennomføre kurset innenfor kursperioden. Forventet tid for å gjennomføre hele kurset er 15 timer. Vi anbefaler at deltagerne deler opp innholdet i mindre tidsenheter.

Kurset består av 5 moduler. Hver modul inneholder en kombinasjon av tekst, videoer og oppgaver. Noen av oppgavene er obligatoriske, og må være gjennomført for å få kursbevis.

Kurset gjennomføres på læringsplattformen KS-læring. Kurskode og påmeldingsinstruksjoner blir sendt på e-post til alle deltagere ved påmelding.

Aktuelle lenker
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
Veileder - kompetansemål for elever med synshemming