Personvernerklæring kurs

Spesialpedagogisk webinardag

Er du opptatt av problemstillinger knyttet til inkludering og spesialpedagogiske temaer? Fagpersoner i Statped, avdeling for sammensatte lærevansker, arrangerer en webinardag med ulike temaer. Innleggene er praksisnære og inneholder konkrete eksempler til bruk i skole og barnehage. Det vil være mulighet til å delta på chat og stille spørsmål til fagpersonene i løpet av dagen.

Dato: 17.11.2021 Kl. 09:00 - 15:30
Påmeldingsfrist: 16.11.2021
Målgruppe: Pedagoger i skole, barnehage og PPT. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Program for dagen:

09.00 Velkommen v/ Bente Moen Kristiansen og Elin Brandshaug. 

09.05- 09.50: Hør min stemme. Barn med multiple funksjonsnedsettelser uten talespråk har også en stemme. Hvordan kan vi få den fram og sørge for at den blir hørt?  

Terje Dalen er spesialpedagog, Cand.Ed. med lang erfaring fra Habiliteringstjenesten og Statped. Han er særlig opptatt av at alle skal få muligheten til å bli hørt for å kunne oppnå deltakelse og meningsfylte hverdager. Terje Dalen er forfatter av interessekartleggings verktøyet Multifunksjonshemming – interessekartlegging | www.statped.no 

10.00-10.45: Læring av selvbestemmelse for elever med utviklingshemming. Teoretiske føringer og praktisk tilrettelegging.  

Ulf Tore Gomnæs er utdannet cand.ed og har bakgrunn fra blant annet PPT og UH-sektoren. Han har særlig jobbet med skoletilbud for elever med utviklingshemming og er opptatt av å bistå barnehager og skoler i deres arbeid med å utvikle inkluderende praksis.    

11.00-11.45: Inkluderende læringsmiljø for alle - også for elever som bruker alternative kommunikasjonsformer (ASK). Innlegget vil gi eksempler på hvordan tilpasse faglige oppgaver, og hvilke hjelpemidler som kan brukes i et inkluderende klasserom.  

Ann Kristin Tverbekkmo er logoped og har master i spes.ped. Hun har lang erfaring fra PPT og fordypet seg i ASK feltet de senere år.  Tverbekkmo er opptatt av barn og unge som har store kommunikasjonsvansker skal møte en skole med inkluderende praksis og med fokus på faglige ferdigheter.  

11.45-12.30 Lunsj  

12.30-13.15: Matematikkvansker: Årsaker og hva vi kan forvente av elevene? Sammenhenger i vanskebildet.   

Marianne Akselsdotter Aaslund er Cand.polit, og spesialist i pedagogiske rådgiving fra NOPED. Akselsdatter Aaslund er forfatter av veilederen Matematikkvansker- teori og tiltak og har lang praksiserfaring med å utrede og arbeide med tiltak for elever med Matematikkvansker Pedlex

13.30 -14.15: Observasjon som verktøy i inkluderende praksis. Hvordan gjennomføre en systematisk observasjon og hvordan bruke det vi har sett i arbeidet med tilrettelegging?  

Heidi Enger er cand. polit i psykologi med utviklingspsykologi som spesialfelt, og har master i ledelse. Har tidligere jobbet i PPT og nå i Statped. Er særlig opptatt av hvordan god observasjon og kartlegging er som godt grunnlag for tilrettelegging og tiltak i skolen.  

14.30-15.15: Stress og stresskartlegging i skolen. Mange barn med nevroutviklingsforstyrrelser har mange sårbarheter som skaper stress og reguleringsvansker i skolen. Innlegget omhandler hvordan kartlegge av stress som kan føre til gode tiltak.  

Ahmed Haruun Ali har master i spes.ped og erfaring fra BUP og Statped. Han er opptatt av hvordan møte og forstå barn og unge som strever med reguleringsvansker i skole.  

Still spørsmål på chat!

Kontaktinformasjon

Ansvarlige for dagen er: Seniorrådgiver Elin Brandshaug: elin.brandshaug@statped.no, seniorrådgiver Bente Moen Kristiansen: bente.moen.kristiansen@statped.no og seniorrådgiver Ann Kristin Tverbekkmo: ann.kristin.tverbekkmo@statped.no

Praktiske spørsmål om påmelding tas med kursadministrator Åse Engeland, kurs@statped.no.

Andre merknader

NB: Samme lenke brukes til hele dagen. Du går inn og ut av webinaret som du ønsker.

Opptak av dagen vil bli sendt ut til alle påmeldte og være tilgjengelig ut året.