Personvernerklæring kurs

Autisme. Webinar 3: Struktur og forutsigbarhet som grunnlag for trivsel og meistring

Dette webinaret vil gje innsikt i korleis ein gjennom struktur og forutsigbarhet kan gje betre trivsel og meistring i barnehage og skule for barn og unge innanfor autismespekteret. Eksempla vil vere henta frå skulekvardagen, mens prinsippa vil vere gjeldande for både barnehage og skule.

Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innanfor autismespekteret. 
Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

 

Dato: Onsdag 15. september 2021, kl. 1430 - 1515
Påmeldingsfrist: 13.09.2021
Målgruppe: Webinaret passer for alle som arbeider med barn og unge i barnehagar og skule. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Fleire barn og unge innan autismespekteret kan oppleve stress når dei oppfattar omgjevnadane som uforutsigbar. Dei kan ha nytte av gode planar, oversikt og struktur i kvardagen, med tydeleg informasjon om kva som skal skje og kva som er forventa av dei. Webinaret viser korleis ein i læringsmiljøet kan legge til rette for dette og på denne måten dempe stress og auke meistring og trivsel, både fagleg og sosialt.

Kontaktinformasjon

Eldrid Hodneland Rasmussen, e-post: eldrid.hodneland.rasmussen@statped.no

For spørsmål om påmelding: Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Webinaret vil ikkje vere tilgjengeleg i etterkant.

Aktuelle lenker
https://www.statped.no/autisme/
https://www.statped.no/autisme/autisme-og-inkludering-i-grunnskolen/
https://www.statped.no/laringsressurser/teknologitema/struktur-og-forutsigbarhet-i-det-digitale-laringsmiljoet/
 
Lenker til webinarrekkens øvrige kurs:
Moglegheiter for alle
Planarbeid i det inkluderande læringsmiljøet
Korleis forstå atferd som utfordrar
Sosiale ferdigheiter i skulekvardagen
Sensoriske vanskar og tilrettelegging
Støtte til språk og kommunikasjon når talespråk ikkje strekk til
"Saman om vår elev"
Sosiale ferdigheiter i barnehagen