Personvernerklæring kurs

Autisme. Webinar 2: Planarbeid i det inkluderande læringsmiljøet

I dette webinaret vil du få innspel til korleis skulen kan planlegge for samanheng i undervisning med utgangspunkt i skulen og klassen sin plan når eleven har behov for ein individuell opplæringsplan (IOP).

Dato: Onsdag 8. september 2021, kl. 1430 - 1515
Påmeldingsfrist: 06.09.2021
Målgruppe: Webinaret passer for tilsette i PPT og alle i skule som arbeider med elever som har behov for individuelle tilpassingar av innhald i skulekvardagen.
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Webinaret tar utgangspunkt i David Mitchells fire moglegheiter for tilpassing av opplæringsmål og innhald i opplæring. Det viser ved ei konkret tilnærming korleis Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 kan nyttast som ressurs når ein skal samarbeide om å skrive IOP til elevar med behov for tilpassingar i store deler av skuledagen sin. Innhald i webinaret bygger på  webinaret førre veke, Moglegheiter for alle,  men kan også sjåast enkeltståande.

Kontaktinformasjon

Anita Sande, e-post: anita.sand@statped.no

For spørsmål om påmelding: Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Webinaret vil ikkje vere tilgjengleg i etterkant

Aktuelle lenker
https://www.statped.no/temaer/inkludering/viktor-horer-til/https://www.statped.no/temaer/inkludering/hva-er-inkludering/
https://www.statped.no/temaer/inkludering/david-mitchells-ti-faktorer/
 
Lenker til de øvrige kursene i webinarrekken:
Moglegheiter for alle
Struktur og forutsigbarhet som grunnlag for trivsel og meistring
Korleis forstå atferd som utfordrar
Sosiale ferdigheiter i skulekvardagen
Sensoriske vanskar og tilrettelegging
Støtte til språk og kommunikasjon når talespråk ikkje strekk til
"Saman om vår elev"
Sosiale ferdigheiter i barnehagen