Personvernerklæring kurs

Autisme. Webinar 9: Sosiale ferdigheiter i barnehagen

Dette webinaret vil gje innsikt i kvifor det er viktig å jobbe spesifikt med sosiale ferdigheiter for barn som har autismespekterforstyrring. Vi vil sjå nærare på korleis kan leggje til rette for utvikling av sosial kompetanse i barnehagen. 

Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innanfor autismespekteret. 
Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

Dato: Onsdag 10. november 2021, kl. 1430 - 1515
Påmeldingsfrist: 08.11.2021
Målgruppe: Webinaret passer for tilsette i barnehagen, spesialpedagogar, foreldre og PPT. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Strevar du med å legge til rette for eit barn med ASF som viser liten interesse for å leike med andre barn? Fleire barn innan autismespekteret opplever vanskar med sosialt samspel. Dette får konsekvensar både for relasjonar til barn og vaksne og for trivsel, meistring og læring. Barnehagen er ein god arena for å øve sosiale ferdigheiter som gjev eit godt grunnlag for meistring. Tidleg innsats er viktig! I dette webinaret vil vi vise korleis du kan legge til rette for å auke det sosiale samspelet med vaksne og barn.  

Kontaktinformasjon

Anita Sande, e-post: anita.sande@statped.no

For spørsmål om påmelding: Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Webinaret vil ikkje vere tilgjengelig i etterkant

Aktuelle lenker
https://www.statped.no/autisme/autisme-og-sosial-kompetanse/
https://www.statped.no/autisme/autisme-og-inkludering-i-barnehagen/
 
Lenker til webinarrekkens øvrige kurs:
Moglegheiter for alle
Planarbeid i det inkluderande læringsmiljøet
Struktur og forutsigbarhet som grunnlag for trivsel og meistring
Korleis forstå atferd som utfordrar
Sosiale ferdigheiter i skulekvardagen
Sensoriske vanskar og tilrettelegging
Støtte til språk og kommunikasjon når talespråk ikkje strekk til
"Saman om vår elev"