Personvernerklæring kurs

Autisme. Webinar 8: "Saman om vår elev"

Samarbeid mellom kontaktlærar og spesialpedagog er grunnleggande for å lykkast med eit inkluderande læringsmiljø. Webinaret vil omhandle korleis dette samarbeidet kan styrke deltaking, sosialt- og fagleg læringsutbytte for eleven, og korleis det kan bidra til å styrke og trygge laget rundt eleven.  

Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

Dato: Onsdag 3. november 2021, kl. 1430 - 1515
Påmeldingsfrist: 02.11.2021
Målgruppe: Spesialpedagogar, kontaktlærarar, skuleleiing og PPT. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kontaktlærar og spesialpedagog er likeverdige partar som har potensiale til å støtte og utfylle kvarandre med sine ulike kompetansar og roller. Samarbeid vil kunne bringe det spesialpedagogiske og allmennpedagogiske feltet nærmare kvarandre, og vil komme til nytte for ALLE elevane i klassen. 

Vi vil gje eksemplar korleis eit slikt samarbeid kan gjennomførast i praksis, og setje lys på nytten av både kortsiktig og langsiktig samarbeid i skulekvardagen. 

Kontaktinformasjon

Lena Andresen, e-post: lena.andresen@statped.no

For spørsmål om påmelding: Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Webinaret vil ikke være tilgjengelig i etterkant.

Aktuelle lenker
https://www.statped.no/globalassets/fou/antologi--fellesskap-i-lek-og-laring/statped_14638-_antologien_del-2.3.pdf
 
Lenker til webinarrekkens øvrige kurs:
Moglegheiter for alle
Planarbeid i det inkluderande læringsmiljøet
Struktur og forutsigbarhet som grunnlag for trivsel og meistring
Korleis forstå atferd som utfordrar
Sosiale ferdigheiter i skulekvardagen
Sensoriske vanskar og tilrettelegging
Støtte til språk og kommunikasjon når talespråk ikkje strekk til
Sosiale ferdigheiter i barnehagen