Personvernerklæring kurs

Autisme. Webinar 4: Korleis forstå atferd som utfordrar?

Dette webinaret vil gje innsikt i korleis ein kan forstå atferd som utfordrar dei vaksne i skule og barnehage. Overordna intensjon er å skildre at atferd som utfordrar oppstår i eit samspel mellom barn og unge og omgjevnaden.  

Dette er ein del av ei webinarrekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innenfor autismespekteret. Oversikt og påmelding til dei ulike tema får du ved å opne kvart einskild webinar.

Dato: Onsdag 22. september 2021, kl. 1430 - 1515
Påmeldingsfrist: 20.09.2021
Målgruppe: Webinaret passar for alle som arbeider med barn og unge i barnehager og skole. 
Sted: Webinar, På din PC, nettbrett eller mobil
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Webinaret tek utgangspunkt i litteratur fra Bo Hejlskov Elvén, som omhandlar atferdsvanskar. Ein vil og trekke inn omgrep frå andre sentrale fagfolk som Ross Greene med fleire, som grunnlag for å forstå atferd hjå barn og unge.

Kontaktinformasjon

Janne Espeland, e-post: janne.espeland@statped.no

For spørsmål om påmelding: Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Webinaret vil ikkje vere tilgjengelig i etterkant. Presentasjonen vil bli sendt til deltakarane etter webinaret. 

Aktuelle lenker
https://www.statped.no/autisme 
https://www.statped.no/autisme/autisme-og-inkludering-i-grunnskolen/
 
Lenker til webinarrekkens øvrige kurs:
Moglegheiter for alle
Planarbeid i det inkluderande læringsmiljøet
Struktur og forutsigbarhet som grunnlag for trivsel og meistring
Sosiale ferdigheiter i skulekvardagen
Sensoriske vanskar og tilrettelegging
Støtte til språk og kommunikasjon når talespråk ikkje strekk til
"Saman om vår elev"
Sosiale ferdigheiter i barnehagen